Důvěřuj, ale prověřuj

.

Myslíte si, že to co nemůžete nějakým způsobem změřit, ověřit nebo vidět či jiným způsobem dokázat tuto existenci, že neexistuje? Byl by to zajímavý názor, ale něco podobného už se zřejmě řešilo vícekrát a to zajisté při různých situacích. Vybavuji si teď jenom jednu z českého filmu, kde hrál pan Bolek Polívka hlavní roli. Nicméně abychom neodbíhali od tématu. Jsou věci, kterým věříme, a jsou věci, kterým nevěříme. Někdo věří na bohy, aniž by si to mohl nějakým způsobem ověřit, jiný zase bude tvrdit, že jsou to jenom výmysly a nesmysly.

Jak to tedy je?

Zřejmě už od nepaměti se lidé pod náboženstvím schovávají a přejí si, aby to pravda byla. Nejenom že si to přejí, oni to prostě takto vidí a chápou. Jsou na světě věci, které jednoduše vysvětlit nějakým rozumným či fyziologickým nebo technickým postupem prostě nevysvětlíte. Důvěřovat můžete všemu, ale být o tom přesvědčeni, to už je zase něco jiného. Proto jsou vyznavači, kteří tomu věřit budou a na druhou stranu jsou lidé, kteří tomu věřit nebudou. Stejně jako víra v goddess Kálí je pro někoho velice významná a pro někoho pouhý klam.

.
Důvěřuj, ale prověřuj
3 (60%)2
.