To samé

Od počátku pozorování oblohy a těles na ní se používaly pojmy astronomie i astrologie v podstatě jako ekvivalent – tedy něco, označující jedno a to samé. Tak to přetrvávalo až téměř do novověku. Podle posledních výzkumů badatelů na antiku se ale zdá, že staří Řekové přece jen nějaký rozdíl mezi těmito pojmy cítili. Astronomie byla, zdá se to, co se opravdu měřilo, pozorovalo, spočítalo. Tyto výstupy pak zkoumala astrologie a vyvozovala z nich pak jisté závěry a teoretické předpoklady. Není důvod tomu nevěřit. Vždyť i Keppler nejprve pozoroval a měřil pohyby nebeských těles a na základě těchto měření pak dělal jednak vědecké závěry – tedy třeba svoje slavné zákony o pohybu planet, ale také samozřejmě mnohé horoskopy.

Primitivní přístupy

Pozorováním oblohy a vůbec koloběhu zejména Slunce a změnou v přírodě se zabývaly i primitivní“ obyvatelé Evropy západní, střední a severní. Rozdíl byl asi pouze v tom, že se více soustředili na koordinaci svých slavností a také své budoucnosti podle pohybu nebeských těles. Jistě již tehdy také vznikl první keltský horoskop.